Έκθεση Βιωσιμότητας TePe 2019


Η TePe, για να βελτιώσει τις προσπάθειες της για ενα βιώσιμο μέλλον, έχει στηρίξει το έργο της στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Η TePe θέλει να δείξει ότι μπορεί να χαράξει έναν δρόμο προς τα εμπρός, με σεβασμό στους ανθρώπους και στο περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι επικεντρώνεται εκεί όπου μπορεί να κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά. Είμαστε περήφανοι για τις συνεχείς προσπάθειες και βελτιώσεις της TePe, αλλά αντιμετωπίζει επίσης προκλήσεις στην πορεία.

Οι δεσμεύσεις και στόχοι της TePe για μια βιώσιμη αλλαγή είναι:
- υποστηρίζει ενεργά την καλή υγεία και ευεξία μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης.
- παρέχει αξιολόγηση του κύκλου ζωής (LCA) όλων των προϊόντων και υλικών συσκευασίας για να επιτυγχάνει μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα.
- μετάβαση σε ανανεώσιμα / ανακυκλωμένα υλικά στα προϊόντα και τις συσκευασίες της TePe, όπου είναι δυνατόν.
- ακολουθεί μια κυκλική προσέγγιση καθ 'όλη τη διάρκεια των εργασιών της και ελαχιστοποιεί τα απόβλητα.
- αυξάνει την ενεργειακή απόδοση και συνεχίζει να χρησιμοποιεί 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην παραγωγή των προϊόντων της.

Η Έκθεση Βιωσιμότητας της TePe -TePe Sustainability Report 2019 - (πατήστε εδώ) συνοψίζει τις διαδικασίες και τις πρωτοβουλίες που εφαρμόζει καθώς και τα βήματα για ένα βιώσιμο μέλλον.
active³ 5.3 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης
active³ 5.3 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης