Όροι Χρήσης

Η PLAC CONTROL διατηρεί αυτό το ∆ιαδικτυακό Τόπο για την προσωπική σας ενηµέρωση, επιµόρφωση και επικοινωνία. Ο ∆ιαδικτυακός Τόπος της PLAC CONTROL µπορεί κατά καιρούς να περιέχει πληροφορίες σχετικές µε διάφορες ιατρικές καταστάσεις καθώς και τη θεραπεία τους. Eάν πάσχετε από κάποια ασθένεια, σάς συνιστούμε να συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Με την είσοδο σας στον διαδικτυακό τόπο της PLAC CONTROL και τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, αποδέχεστε, ανεπιφύλακτα και χωρίς περιορισµούς, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ακολουθούν. Η πλοήγηση στις επιµέρους σελίδες του διαδικτυακού τόπου της PLAC CONTROL και η χρήση αυτών προϋποθέτει ότι έχετε λάβει γνώση των παρακάτω, ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, και αναγνωρίζετε ότι δεσµεύεστε από αυτούς. Εάν δεν επιθυµείτε να δεσµευτείτε από αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις, δεν είναι δυνατή η πρόσβασή σας στο διαδικτυακό µας τόπο. Η PLAC CONTROL ενδέχεται να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος οποτεδήποτε. Οι τροποίησεις αυτές θεωρείται ότι τίθενται σε ισχύ άµεσα µε την εµφάνιση τους στον διαδικτυακό τόπο της PLAC CONTROL. Με την είσοδο σας στον διαδικτυακό τόπο της PLAC CONTROL, τεκαίρεται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα την οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης που περιέχονται στο παρόν κείµενο.

  • Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου
  • Μπορείτε να µετακινείστε ελεύθερα στις επιµέρους σελίδες του διαδικτυακού τόπου, όπως και να οικειοποιείστε τµήµατα του «κατεβάζοντας» (download) υλικό από αυτές. Οποιοδήποτε τµήµα, καθώς και το σύνολο, τού υλικού που «κατεβάσατε» µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο από εσάς για προσωπική, µη εµπορική χρήση. ∆εν µπορείτε να διανείµετε, να µετατρέψετε, να µεταδώσετε, να επαναχρησιµοποιήσετε, να αποστείλετε εκ νέου ή να χρησιµοποιήσετε οποιοδήποτε τµήµα από το υλικό αυτό για δηµόσιους ή εµπορικούς σκοπούς, χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της PLAC CONTROL. Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται σε περιεχόµενο του διαδικτυακού τόπου της PLAC CONTROL προστατεύονται κατά τους ορισµούς της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας και οι ρητά αναφερόµενοι περιορισµοί θεωρείται ότι δεσµεύουν τους χρήστες κατά την πλοήγηση τους στο διαδικτυακό τόπο της PLAC CONTROL. Όλα τα περιεχόµενα του διαδικτυακού τόπου αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία της PLAC CONTROL πέραν των περιπτώσεων όπου ρητά διατυπώνεται το αντίθετο, σε κάθε άλλη περίπτωση το περιεχόµενο του διαδικτυακού τόπου της PLAC CONTROL αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία της PLAC CONTROL και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά της, ή µε τρόπο αντίθετο κατά τους ορισµούς του παρόντος. Εικόνες προσώπων ή τοποθεσιών που εµφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο αποτελούν είτε ιδιοκτησία της PLAC CONTROL, είτε χρησιµοποιούνται κατόπιν προσήκουσας άδειας από τους νόµιµους δικαιούχους. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των ανωτέρω αναφεροµένων, από τρίτους µέσω του διαδικτυακού τόπου της PLAC CONTROL. Μη εξουσιοδοτηµένη χρήση των εικόνων παραβιάζει τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας των νόµιµων δικαιούχων, ενω είναι δυνατόν να προσβάλλεται η ιδιωτική σφαίρα (νόµοι περί απορρήτου και δηµοσιεύσεων).
  • Περιορισµοί στην Πρόσβαση
  • Εκτός των περιπτώσεων που υπάρχει ρητή άδεια από τη PLAC CONTROL, οποιαδήποτε πρόσβαση ή προσπάθεια πρόσβασης άλλων περιοχών του συστήµατος ηλεκτρονικών υπολογιστών της PLAC CONTROL, ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται στο σύστηµα, για οποιοδήποτε σκοπό, απαγορεύεται αυστηρώς. Συµφωνείτε ότι δεν θα χρησιµοποιήσετε οποιοδήποτε robot, spider, άλλη αυτόµατη ή χειροκίνητη διαδικασία ή συσκευή για “screen scrape”, παρακολούθηση “υπονόµευσης” ή αντιγραφή σελίδων του διαδικτυακού τόπου, ή του περιεχοµένου του, χωρίς τη σαφή γραπτή άδεια της PLAC CONTROL. ∆εν θα παρενοχλήσετε οποιονδήποτε άλλο χρήστη του διαδικτυακού τόπου, για οιονδήποτε λόγο. Συµφωνείτε ότι δεν θα χρησιµοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή, πρόγραµµα ή µέθοδο για να παρέµβετε ή να επιχειρήσετε να παρέµβετε στην ορθή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου. Συµφωνείτε ότι δεν θα επιβαρύνετε µε τρόπο ασυνήθιστο ή µε δυσαναλογα µεγάλο φορτίο απο αυτό που συνηθίζεται σ`αυτές τις περιπτώσεις την εσωτερική δοµή της PLAC CONTROL. ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τεχνικές παγίδευσης για οποιοδήποτε εµπορικό σήµα, λογότυπο ή εµπορικό όνοµα της PLAC CONTROL, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική πληροφορία, περιλαµβανοµένων ονοµάτων, δοµής, περιεχοµένου ή σελιδοποίησης/ σχεδιασµού οποιασδήποτε σελίδας του διαδικτυακού τόπου, χωρίς την ρητή γραπτή συγκατάθεση της PLAC CONTROL.
  • Επικαιρότητα των Πληροφοριών
  • Η PLAC CONTROL καταβάλλει σηµαντικές προσπάθειες να περιλαµβάνει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο που διατηρεί ωστόσο, επειδή οι πληροφορίες αλλάζουν µε ταχύτατο ρυθµό, η PLAC CONTROL δεν είναι σε θέση να προσφέρει οποιαδήποτε εγγύηση ή διαβεβαίωση όσον αφορά στην ακρίβειά τους. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, η PLAC CONTROL ∆ΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Ή ΕΥΘΥΝΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ.
  • Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου
  • Η PLAC CONTROL σέβεται το απόρρητο των προσωπικών δεδοµένων των χρηστών της και δηµιούργησε µία Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου που εξηγεί τα δικαιώµατα και τις ευθύνες των χρηστών, όσον αφορά στα προσωπικά δεδοµένα που αποκαλύπτουν στο διαδικτυακό τόπο.
  • Ευθύνη
  • Χρησιµοποιείτε το ∆ιαδικτυακό µας Τόπο µε δική σας ευθύνη. Σε καµία περίπτωση η PLAC CONTROL ή οποιοδήποτε άλλο µέρος που συµµετείχε στη δηµιουργία, παραγωγή ή παράδοση του διαδικτυακού τόπου δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιεσδήποτε ζηµίες (περιλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, άµεσων, συµπτωµατικών, επακολούθων, εµµέσων ή ποινικά κολάσιµων ζηµιών, ή ζηµιών που απορρέουν από απώλεια κερδών, απώλεια στοιχείων ή διακοπή εµπορικών συναλλαγών) που προκύπτουν από την πρόσβασή σας, τη χρήση ή την ανικανότητα πρόσβασης ή χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Αυτό περιλαµβάνει ζηµίες από ιούς που ενδεχοµένως µολύνουν τον εξοπλισµό τού ηλεκτρονικού σας υπολογιστή. Η PLAC CONTROL δεν εγγυάται ή διαβεβαιώνει ότι τα διαθέσιµα για «κατέβασµα» (download) αρχεία του διαδικτυακού τόπου αυτής θα είναι ελεύθερα από ιούς, ή άλλους κωδικούς που διαθέτουν καταστροφικές ιδιότητες. Οτιδήποτε στο διαδικτυακό τόπο παρέχεται σε εσάς “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ” χωρίς κανενός είδους εγγυήσεις, είτε άµεσες, είτε υπαινιχθείσες, περιλαµβανοµένων, (αλλά) χωρίς περιορισµό, (σε) εγγυήσεις εµπορικότητας, καταλληλότητας για ένα συγκεκριµένο σκοπό ή µη-παραβίασης. Σε κάθε περίπτωση η PLAC CONTROL αποποιείται κάθε ευθύνη κατά το µέτρο που είναι εφικτό, κατά την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
  • Αποζηµίωση
  • Συµφωνείτε να αποζηµιώσετε, να υπερασπίσετε και να µην θεωρήσετε υπαίτια ή υπεύθυνη τη PLAC CONTROL, τα στελέχη, τούς διευθυντές, τούς υπαλλήλους, τούς αντιπροσώπους και τούς προµηθευτές της, καθώς και τρίτους συνεργάτες της, για οποιαδήποτε ζηµία ή απώλεια συµπεριλαµβανοµένης και της εύλογης δικηγορικής αµοίβης, που τυχόν προκύπτει από οποιαδήποτε δική σας παραβίαση των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων, ή οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική µε την σύνδεσή σας (περιλαµβανοµένης αµελούς ή παράνοµης συµπεριφοράς) ή οποιοδήποτε άλλο άτοµο που είχε πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της PLAC CONTROL χρησιµοποιώντας τη δική σας σύνδεση.
  • Απόρρητο
  • Σε συνάρτηση µε την Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου που ακολουθεί η PLAC CONTROL, αναφέρεται ότι οποιαδήποτε ανακοίνωση ή υλικό που µεταδίδετε ή αποστέλλετε στο διαδικτυακό τόπο της PLAC CONTROL µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µε άλλο τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης χωρίς περιορισµό, οποιασδήποτε πληροφορίας, ερώτησης, σχόλιου, πρότασης θα αντιµετωπιστεί ως µη εµπιστευτική και µη ιδιόκτητη πληροφορία. Η PLAC CONTROL µπορεί να χρησιµοποιήσει τέτοιες ανακοινώσεις ή υλικό για οποιονδήποτε σκοπό, περιλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, αναπαραγωγή, αποκάλυψη, µετάδοση, δηµοσίευση, ανακοίνωση ή περαιτέρω αποστολή. Επιπλέον, η PLAC CONTROL της είναι ελεύθερη να χρησιµοποιήσει οποιαδήποτε ιδέα, αντίληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή υλικό που αποστέλλετε στο διαδικτυακό της τόπο για οποιονδήποτε σκοπό, περιλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, τής ανάπτυξης, τής παραγωγής και τού µάρκετινγκ προϊόντων.
  • Εµπορικά Σήµατα
  • Τα εµπορικά σήµατα, τα λογότυπα και τα σήµατα υπηρεσιών (µε µία λέξη, τα “Εµπορικά Σήµατα”) που εµφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο, είναι κατατεθειµένα και µη κατατεθειµένα εµπορικά σήµατα της PLAC CONTROL και άλλων εταιριών. Επιπροσθέτως, όλες οι επικεφαλίδες των σελίδων, τα γραφικά τής εταιρίας, τα εικονίδια και τα κείµενα λογίζονται ως εµπορικά σήµατα της PLAC CONTROL, συνθέτουν την εµπορική εικόνα της και δεν µπορούν να αντιγραφούν, στο σύνολό τους ή εν µέρει, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση της PLAC CONTROL. Αναγνωρίζετε ότι τα Εµπορικά Σήµατα που χρησιµοποιούνται και εµφανίζονται στον παρόν διαδικτυακό τόπο είναι και θα παραµείνουν αποκλειστική ιδιοκτησία της PLAC CONTROL ή του ιδιοκτήτη του Εµπορικού Σήµατος. Τίποτα από όσα περιλαµβάνονται σε αυτό το διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι παραχωρεί, εµµέσως, λόγω αδυναµίας αναιρέσεως τού αντιθέτου, ή µε άλλο τρόπο, άδεια ή δικαίωµα επί και προς τα Εµπορικά Σήµατα, χωρίς προηγούµενη ρητή γραπτή αδεία της PLAC CONTROL ή του ιδιοκτήτη του Εµπορικού Σήµατος. Η εκµετάλλευση των εµπορικών σηµάτων της PLAC CONTROL ή η χρήση τους µε τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν απαγορεύεται αυστηρά. Σας ενηµερώνουµε ότι η PLAC CONTROL θα επιδιώξει µε κάθε πρόσφορο νόµιµο µέσο την διαφύλαξη των πνευµατικών και συναφών δικαιωµάτων της, αναφορικά µε τα περιεχόµενα του διαδικτυακού της τόπου, στα οποία περιλαµβάνονται και αξιώσεις αποζηµίωσης για τυχόν ζηµία που θα προκύψει σε βάρος της PLAC CONTROL, λόγω δικής σας ανεπίτρεπτης συµπεριφοράς.
  • Πνευµατική ιδιοκτησία
  • Η PLAC CONTROL σας παραχωρεί πρόσβαση στο περιεχόµενο του διαδικτυακού της τόπου µόνο για προσωπική σας µη εµπορική χρήση. Η PLAC CONTROL µπορεί να εµποδίσει την πρόσβαση αυτή ανά πάσα στιγµή, µε ή χωρίς προειδοποίηση, για οποιοδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο. Είτε τµηµατικά είτε σαν σύνολο τα περιεχόµενα της PLAC CONTROL, τα προγράµµατα και άλλα πνευµατικά προϊόντα του διαδικτυακού της τόπου και οποιεσδήποτε αναπαραγωγές οιουδήποτε από τα προαναφερθέντα (µε µία λέξη “πνευµατικά προϊόντα”) αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία της PLAC CONTROL και/ή των προµηθευτών της και προστατεύονται από τις διεθνείς διατάξεις των νόµων και συνθηκών περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Εκτός από την περιορισµένη παραχώρηση πρόσβασης (και θεώρησης) των Περιεχοµένων του διαδικτυακού τόπου της PLAC CONTROL, όπως προαναφέρθηκε, η PLAC CONTROL δεν σας παραχωρεί κανένα άλλο προνόµιο ή δικαίωµα σε οποιοδήποτε από τα Πνευµατικά Προϊόντα. Αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε άλλη χρήση των Πνευµατικών Προϊόντων, περιλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, αναπαραγωγής, µετατροπής, διανοµής, µετάδοσης, αναδηµοσίευσης, έκθεσης ή εκτέλεσης, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της PLAC CONTROL, απαγορεύεται αυστηρώς.
  • Επικοινωνίες Οnline
  • Παρ’ όλο που η PLAC CONTROL ενδέχεται, από καιρό σε καιρό, να παρακολουθεί ή να επιθεωρεί τις συζητήσεις, τα chats, τις αποστολές, τις µεταδόσεις και τα συναφή στο διαδικτυακό της τόπο, η PLAC CONTROL δεν έχει καµία υποχρέωση για κάτι τέτοιο και δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη ή υποχρέωση που να προκύπτει από το περιεχόµενο τους, ούτε για οποιοδήποτε σφάλµα, συκοφαντία, δυσφήµιση, κακολογία, παράληψη, ψεύδος, αισχρολογία, πορνογραφία, βλασφηµία, κίνδυνο ή ανακρίβεια περιλαµβάνονται σε οποιαδήποτε πληροφορία εντός του διαδικτυακού τόπου.
    Η PLAC CONTROL δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τον έλεγχο τής ακριβείας των πληροφοριών που εµφανίζονται σε συζητήσεις, chats, µεταδόσεις, πίνακες ανακοινώσεων ή συναφών στο διαδικτυακό της τόπο.
  • Λειτουργική Πολιτική
  • Απαγορεύεται να αποστέλλετε ή να µεταδίδετε οποιοδήποτε παράνοµο, απειλητικό, δυσφηµιστικό, συκοφαντικό, αισχρό, εµπρηστικό, πορνογραφικό ή βλάσφηµο υλικό ή οποιοδήποτε υλικό θα µπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συµπεριφορά που θα θεωρείτο εγκληµατική, θα ήταν ποινικά κολάσιµη, ή θα παραβίαζε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο τον νόµο. Η PLAC CONTROL δεσµεύεται σε συµµόρφωση προς τις επιταγές των Αρµόδιων Αρχών ή σχετικής δικαστικής απόφασης που θα επιτάσσει την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε αποστέλλει στοιχεία τέτοια που να εµπίπτουν στην κατηγορία των ανωτέρω αναφερόµενων.
  • Επιθεώρηση των Ανακοινώσεων
  • Η PLAC CONTROL διατηρεί το δικαίωµα, αλλά δεν είναι υποχρεωµένη, να επιθεωρεί τις ανακοινώσεις και το υλικό που αποστέλλεται ή «φορτώνεται» στο διαδικτυακό της τόπο, και να εµποδίζει ή να αποµακρύνει ανακοινώσεις ή υλικό που θεωρεί ή κρίνει ότι είναι (α) υβριστικό, συκοφαντικό ή αισχρό, (β) δόλιο, απατηλό ή παραπλανητικό, (γ) παραβιάζει κάποιο δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας, εµπορικό σήµα ή άλλο δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτου, ή (δ) προσβλητικό, απαράδεκτο ή µη αποδεκτό από τη PLAC CONTROL, κατά την κρίση της.
  • Πολιτική Επιµέλειας
  • Η PLAC CONTROL διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει ή να σβήσει υλικό από το διαδικτυακό της τόπο, ανά πάσα στιγµή.
  • Σύνδεση προς άλλους διαδιαδικτυακούς τόπους – Αποποίηση ευθύνης
  • Ορισµένοι σύνδεσµοι (links) του διαδικτυακού τόπου οδηγούν σε πηγές που βρίσκονται σε servers που δεν ανήκουν στην PLAC CONTROL, ούτε βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Οι σύνδεσµοι αυτοί παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών µας. Η PLAC CONTROL δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόµενο τέτοιων Ιστοσελίδων (αναφοράς), ή για την διαθεσιµότητα πρόσβασης στις ιστοσελίδες αυτές. Η περίληψη στην ιστοσελίδα οποιουδήποτε συνδέσµου µε κάποια άλλη ιστοσελίδα, ή οποιασδήποτε αναφοράς σε οιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία µε το εµπορικό τους όνοµα, το σήµα κατατεθέν, τον παρασκευαστή, ή µε άλλο τρόπο, δεν αποτελεί ούτε υπονοεί την έγκριση ή την σύσταση της PLAC CONTROL. Η πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες που συνδέονται µε τον παρόν διαδικτυακό τόπο πραγµατοποιείται µε δικό σας κίνδυνο και αποποιούµαστε πάσης ευθύνης όσον αφορά την πρόσβαση στις ιστοσελίδες αυτές.
  • Ακυρότητα παροχής σε περίπτωση απαγορευτικής διάταξης
  • Παρ’ όλο που οι πληροφορίες αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι προσβάσιµες σε ολόκληρο τον κόσµο, όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που πραγµατεύεται αυτός ο διαδικτυακός τόπος δεν είναι διαθέσιµα σε όλα τα άτοµα ή σε όλες τις γεωγραφικές τοποθεσίες ή δικαιοδοσίες. Η PLAC CONTROL διατηρεί το δικαίωµα να περιορίσει την παροχή των προϊόντων ή υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε άτοµο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία και/ ή να περιορίσει ποσοτικά οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες. Οποιαδήποτε προσφορά κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας που αναφέρεται στον παρόν διαδικτυακό τόπο, λογίζεται ως µη γενόµενη σε περίπτωση που έρχεται σε αντίθεση µε τις εκάστοτε διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.
  • Διάφορα
  • Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις, µαζί µε την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου και οποιαδήποτε άλλη συµφωνία που µπορεί να γίνει µεταξύ εσάς και της PLAC CONTROL σχετικά µε ένα συγκεκριµένο προϊόν ή υπηρεσία της PLAC CONTROL, αποτελούν την πλήρη συµφωνία µεταξύ εσάς και της PLAC CONTROL και αντικαθιστούν κάθε άλλη συµφωνία ή σύµβαση, γραπτή ή προφορική. Οι παρόντες Όροι & Προϋποθέσεις δεν µπορούν να µεταβληθούν ή να τροποποιηθούν από εσάς, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της PLAC CONTROL. Η PLAC CONTROL µπορεί να µεταβάλλει ή να τροποποιήσει τούς παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις, καθώς και την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου, ανά πάσα στιγµή, χωρίς να σας προειδοποιήσει. Θα πρέπει να εξετάζετε τακτικά αυτούς τούς Όρους & Προϋποθέσεις για οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις σ`αυτούς, διότι εάν εξακολουθήσετε τη χρήση του διαδικτυακού τόπου µετά από µία αλλαγή ή τροποποίηση, αυτό σηµαίνει την συγκατάθεσή σας και τη συµφωνία σας µε αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις, όπως τροποποιήθηκαν. Εάν οποιαδήποτε ρήτρα ή διάταξη που αναφέρεται σε αυτούς τούς Όρους & Προϋποθέσεις οριστεί ότι είναι παράνοµη, άκυρη ή µη εκτελεστέα υπό τον παρόντα ή µέλλοντα νόµο, τότε, κατανοείτε και συµφωνείτε ότι η ρήτρα ή διάταξη που ορίζεται ως παράνοµη, άκυρη ή µη εκτελεστέα θα αφαιρεθεί, χωρίς αυτό να επηρεάσει την ισχύ ή εκτελεστότητα όλων των υπολοίπων ρητρών ή διατάξεων. Οι επικεφαλίδες που χρησιµοποιήθηκαν στους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις τέθηκαν για λόγους εξυπηρέτησης, και σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να ερµηνευτούν στενά και κατά συνέπεια να χρησιµοποιηθούν για να αλλοιωθεί ή παρερµηνευθεί το αληθές νόηµα του περιεχοµένου των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος.
Logotype PLAC CONTROL

NEWSLETTER

Για οδοντίατρους

* indicates required

Plac Control will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@placcontrol.gr. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Logotype PLAC CONTROL

NEWSLETTER

Για φαρμακοποιούς

* indicates required

Plac Control will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@placcontrol.gr. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.