Επαγγελματικά προϊόντα

Στοματικό διάλυμα χλωρεξιδίνης 0,12% & 0.20%
Το Protexin Oral Rinse (στοματόπλυμα) περιέχει χλωριούχο ψευδάργυρο...
Dental Floss Threaders