Φροντίδα για εμφυτεύματα


Φροντίδα εμφυτευμάτων για μέγιστη προσπέλαση
Με δυο σειρές θυσάνων
Για περιοχές με δύσκολη πρόσβαση
Προστασία των οδοντικών εμφυτευμάτων
Αποτελεσματικός καθαρισμός