Στοματικά Διαλύματα

Στοματικό διάλυμα χλωρεξιδίνης 0,12% & 0.20%
Protexin Oral Rinse (στοματόπλυμα) με χλωριούχο ψευδάργυρο
Ξηροστομία